De drie guna’s

Opmerking: dit is een herziene versie van een gelijknamig artikel dat reeds eerder verscheen op mijn oude yoga blog.

Volgens de yogafilosofie is alles in de natuur aan de werking van de drie guna’s1 onderhevig. Het concept van de guna’s geeft inzicht in hoe dingen zich manifesteren en ontwikkelen. Dat geldt ook voor je eigen lichaam en geest, want daar werken de guna’s ook op in. In dit artikel lees je wat de guna’s zijn en welke rol ze spelen.

Lees verder

Share

Chakra’s

Wie zich in de yogaliteratuur verdiept, komt onvermijdelijk het begrip “chakra” tegen. Maar wat zijn chakra’s nu precies? Chakra’s zijn energiecentra in het lichaam die ons lichamelijk en geestelijk functioneren regelen. Het doen van yoga oefeningen blijkt een positief effect te hebben op de werking van de chakra’s (en daarmee dus op ons lichamelijk en geestelijk functioneren). Daarom besteden vele yoga-deskundigen aandacht aan de chakra’s. Dit artikel is een korte inleiding op de chakraleer.

Lees verder

Share

De allereerste yogaleraar

In het boek ‘Yogatherapie voor lichaam en geest’ van Mukunda Stiles staat het schitterende verhaal van Matsya de vis, die volgens de overlevering uiteindelijk de eerste yogaleraar onder de mensen zou worden. Het verhaal speelt zich af in een ver verleden. Een uitgestrekte oceaan bedekt de aarde. Grote landmassa’s zijn er nog niet, er zijn hier en daar slechts kleine eilandjes. Op het strand van één van die eilandjes onderwees de god Shiva zijn echtgenote Parvati in de yogaleer. Toevallig zwom Matsya de vis in de buurt van dat eiland rond en ving hij het gesprek tussen Shiva en Parvati op. De woorden troffen hem diep en hij bleef geboeid luisteren.

Lees verder

Share

Samskara’s

Vrijwel iedereen houdt er één of meer gewoonte(n) op na waar hij/zij best van af zou willen, omdat die gewoonten problemen veroorzaken. In de yogaleer wordt gesteld dat gewoonten voortkomen uit samskara’s. Samskara’s zijn zowel de indrukken die je in je leven opdoet, als aangeboren neigingen waarmee je behept bent. Lees verder

Share

De Vier Vormen van Yoga

Ook al ervaar je jezelf als een op zichzelf staand individu, feitelijk ben je één met God. En aangezien dit voor alles en iedereen geldt, ben je dus ook één met alles wat er bestaat. De oorspronkelijke bedoeling van yoga is dat je leert dat te beseffen. Globaal bestaan er vier yogavormen waarmee je dit besef van eenheid kunt cultiveren:

  • bhakti-yoga;
  • jnana-yoga;
  • karma-yoga;
  • raja-yoga.

Lees verder

Share

De Acht Ledematen van Yoga

Inleiding

Zo’n 200 jaar v. Chr. schreef de Indiase wijsgeer Patanjali de Yoga Sutra’s. In dit gezaghebbende werk zet Patanjali de Acht Ledematen van Yoga uiteen. Deze Acht Ledematen zijn 8 aspecten van yogabeoefening. Het zijn:

• yama
• niyama
• asana
• pranayama
• pratyahara
• dharana
• dhyana
• samadhi

Korte toelichting

Hieronder volgt een korte bespreking van de Acht Ledematen.

Lees verder

Share