De drie guna’s

Opmerking: dit is een herziene versie van een gelijknamig artikel dat reeds eerder verscheen op mijn oude yoga blog.

Volgens de yogafilosofie is alles in de natuur aan de werking van de drie guna’s1 onderhevig. Het concept van de guna’s geeft inzicht in hoe dingen zich manifesteren en ontwikkelen. Dat geldt ook voor je eigen lichaam en geest, want daar werken de guna’s ook op in. In dit artikel lees je wat de guna’s zijn en welke rol ze spelen.

Lees verder

Share

Lichaam, Hoofd, Hart en Ziel

Het menselijk bestaan heeft een fysieke/economische, mentale, sociaal-emotionele en spirituele dimensie. Dit is iets wat wijsheidstradities van overal ter wereld onderkennen (al gebruiken ze er elk hun eigen woorden voor). Deze vier dimensies staan niet op zichzelf, ze vormen bij elkaar één geheel. In dit verband spreek ik van het het Lichaam-Hoofd-Hart-Ziel Model (LHHZ Model). Hierin verwijst Lichaam naar de fysieke/economische, Hoofd naar de mentale, Hart naar de sociaal-emotionele en Ziel naar de spirituele dimensie.

Omdat yoga gericht is op balans en ontwikkeling, is dit LHHZ Model heel nuttig voor de yoga-beoefenaar. Ik vind het een waardevol hulpmiddel om je leven onder de loep te nemen en te kijken welk gebied misschien extra aandacht nodig heeft.

Lees verder

Share

Noodzaak van weerbaarheid

Wie op overtuigende wijze vrede wil uitdragen, moet weerbaar zijn. Alleen dan zal het voor iedereen duidelijk zijn dat je vredelievendheid geen teken van zwakte is, maar juist van kracht.

Yoga heeft helemaal niets met geweld van doen. Toch kun je ook als vredelievende yogi in een bedreigende situatie belanden. Uiteraard is het beter om geweld zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Maar als dit niet mogelijk is, moet je jezelf kunnen verdedigen. Wanneer iemand je daadwerkelijk fysiek aanvalt, helpt praten niet meer. Een fysieke aanval vraagt om een fysieke respons. Het is van groot belang dat je in staat bent die respons te geven, al was het alleen maar om meer zelfvertrouwen uit te stralen als je op straat loopt.

Lees verder

Share

Noodzaak van praktische spiritualiteit

Wie vroeger een leven gewijd aan spiritualiteit en contemplatie wilde leiden, kon overwegen een geestelijke te worden. Omdat de geestelijke stand door de maatschappij werd onderhouden, was het mogelijk om je full-time bezig te houden met religie en spiritualiteit zonder dat je je zorgen hoefde te maken over je dagelijks brood. Tegenwoordig liggen de zaken anders.

Lees verder

Share