Een meer aanvaardende houding door yoga

Yogadocent en schrijver Frank Boccio schrijft dat veel van zijn leerlingen yoga zijn gaan beoefenen omdat ze een leven vrij van problemen zochten. Dat hebben ze niet gevonden, wat ze echter in plaats daarvan ontdekten was dat er nog altijd ‘shit’ gebeurt, maar dat het niet meer zo sterk aan ze plakt 1.

Boccio besluit met:
Ze [de leerlingen] ervaren groter gemak en meer stabiliteit in de vormen die het leven door hen heen kan aannemen en uiteindelijk is dat precies de definitie van asana.“ 2

Ik ervaar dat zelf ook zo. Er zijn nog altijd dingen waar ik tegenaan loop en waar ik het soms grote moeite mee heb. En ik ga er beslist niet altijd even handig mee om. Maar ondanks de onvermijdelijke problemen in het leven, merk ik dat ik veel minder last heb van verlammende gevoelens van neerslachtigheid dan vroeger. De shit blijft inderdaad minder plakken. Dat is een hele waardevolle vrucht van de yogaboom!

_________________________________________

1 Boccio, F.J., Mindfulnes Yoga: de bewuste vereniging van adem, lichaam en geest. ISBN: 9789056701987


2 Dit verwijst ongetwijfeld naar Yoga Sutra 2.46 van Patanjali, die luidt: “De asana (zithouding) is stabiel en gemakkelijk.”
Het Sanskriet woord “asana” verwees oorspronkelijk naar de zithouding waarin men mediteert. Later is men het woord gaan gebruiken om yogahoudingen in het algemeen aan te duiden.

 

 

Share

Wijze verhalen

Opmerking: dit is een herziene versie van een gelijknamig artikel dat reeds eerder verscheen op mijn oude yoga blog.

Als er één ding is dat mensen van dieren onderscheidt, dan is het dit: wij mensen zijn verhalenvertellers. Net als dieren hebben we bepaalde aangeboren kennis en leren we van onze eigen ervaringen. Maar we leren ook van elkaar, door te luisteren naar elkaars verhalen. Vandaar dat men in allerlei tradities over de hele wereld van oudsher verhalen vertelt om levenswijsheden over te brengen. Zo zijn er parabels uit de joodse-, soefi- en zen-traditie overgeleverd. En natuurlijk zijn er ook de gelijkenissen van Jezus in het Nieuwe Testament.

Lees verder

Share

Mental Feng Shui

Als je het woord feng shui leest, dan denk je waarschijnlijk in eerste instantie aan het inrichten van huizen en tuinen. De Japans-Amerikaanse Grace Ho vat het begrip feng shui veel ruimer op, zij meent dat het er vooral om gaat dat je evenwichtig tegen dingen aan leert te kijken. Ze noemt haar benadering mental feng shui.

Lees verder

Share

Geluk als gewoonte

In dagblad Trouw van zaterdag 18 augustus 2012 stond een interview met de Vietnamese boeddhistische monnik, zenmeester en schrijver Thich Nhat Hanh1. Dit is de man die het begrip mindfulness introduceerde in het Westen. In Frankrijk heeft hij zijn eigen kloostergemeenschap Plum Village.

Thich Nhat Hanh deed in het interview een aantal interessante uitspraken.

Lees verder

Share

Lichaam, Hoofd, Hart en Ziel

Het menselijk bestaan heeft een fysieke/economische, mentale, sociaal-emotionele en spirituele dimensie. Dit is iets wat wijsheidstradities van overal ter wereld onderkennen (al gebruiken ze er elk hun eigen woorden voor). Deze vier dimensies staan niet op zichzelf, ze vormen bij elkaar één geheel. In dit verband spreek ik van het het Lichaam-Hoofd-Hart-Ziel Model (LHHZ Model). Hierin verwijst Lichaam naar de fysieke/economische, Hoofd naar de mentale, Hart naar de sociaal-emotionele en Ziel naar de spirituele dimensie.

Omdat yoga gericht is op balans en ontwikkeling, is dit LHHZ Model heel nuttig voor de yoga-beoefenaar. Ik vind het een waardevol hulpmiddel om je leven onder de loep te nemen en te kijken welk gebied misschien extra aandacht nodig heeft.

Lees verder

Share

The Tao of Kung Fu

“Development of the mind can be achieved only when the body has been disciplined. To accomplish this, the ancients have taught us to imitate God’s creatures. From the crane, we learn grace and self-control. The snake teaches us suppleness and rhythmic endurance. The praying mantis teaches us speed and patience. And from the tiger we learn tenacity and power. And from the dragon we learn to ride the wind. All creatures, the low and the high, are one with nature. If we have the wisdom to learn, all may teach us their virtues.” 1

Omdat de meeste Westerse yogabeoefenaren zich niet kunnen en/of willen terugtrekken uit de wereld, zullen zij moeten leren hoe ze te midden van alle spanningen en conflicten toch innerlijke vrede kunnen bewerkstelligen. Daarom is de filosofie achter de Oosterse vechtkunsten zo waardevol voor yogabeoefenaren. Lees verder

Share