NLP voor yogaleraren

Een man wordt achterna gezeten door een hongerige tijger. Wanhopig staat hij stil; hij draait zich om en roept tegen de tijger: ‘Waarom laat je me niet met rust?’ Waarop de tijger antwoordt: ‘Waarom stop jij niet met er zo smakelijk uit te zien?’

Bovenstaand verhaal staat in het boek “NLP voor Dummies”1. Het geeft aan dat twee partijen heel verschillend tegen een situatie kunnen aankijken. Als je daar niet op bedacht bent, kunnen er hierdoor makkelijk misverstanden ontstaan. Elke partij vraagt zich af waarom de andere niet wil ‘meewerken’. Effectief communiceren is daarom zo belangrijk. Dit is een vaardigheid die iedereen kan ontwikkelen. Vanuit NLP worden nuttige handreikingen gedaan om beter te leren communiceren. Omdat succes als yogaleraar voor een belangrijk deel afhangt van communicatieve vaardigheden, wordt in in artikel kort uitgelegd wat NLP is en wat je er als yogaleraar aan hebt.

Lees verder

Share