Hebreeuwse letters en yogahoudingen

Aleph-Bet Yoga is een hele bijzondere vorm van yoga. In deze benadering worden lichaamshoudingen aangenomen die doen denken aan Hebreeuwse letters. Dit maakt deze yogastijl interessant voor yogabeoefenaren met een Joodse achtergrond en personen die geïnteresseerd zijn in de Joodse cultuur en spiritualiteit. De oefeningen zijn overigens gebaseerd op gangbare klassieke hatha-yoga asana’s.

Joodse mystiek en taal

In de Joodse mystiek wordt er een speciale spirituele betekenis toegekend aan taal. Joden zien de schepping als een taaluiting van God. Dat komt duidelijk naar voren in het scheppingsverhaal in de bijbel waarbij iedere scheppingsdaad van God begint met: ‘En God sprak…’ (zie Genesis 1).

Aagezien taal in de Joodse mystiek zo’n belangrijke rol speelt, is het niet verwonderlijk dat Hebreeuwse schrifttekens krachtige spirituele en symbolische betekenissen hebben.

Het Hebreeuwse alfabet

De spirituele betekenis van elke Hebreeuwse letter heeft drie aspecten:

  1. naam (van de letter);
  2. getalswaarde (elke letter staat voor een getal);
  3. vorm (= hoe het schrifteken eruit ziet).

Daarnaast heeft elke letter drie niveau’s:

  1. niveau van de alledaagse wereld;
  2. niveau van de ziel;
  3. goddelijk niveau.

Aleph-Bet Yoga

Dat de vorm van elke letter een spirituele betekenis heeft, maakt Aleph-Beth yoga zo interessant, want door een lichaamshouding aan te nemen die lijkt op de vorm van een letter, kan de spirituele betekenis op een heel fysiek en concreet niveau benaderd worden. Dit kan vooral voor Joodse yogabeoefenaren waardevol zijn, want het biedt hen de mogelijkheid om hun geloof en cultuur te integreren met hun yogabeoefening. Ook voor niet-Joden kan Aleph-Beth yoga een echter interessante benadering zijn, omdat het je verdiepen in symboliek in spiritueel opzicht heel verrijkend is – ongeacht de culturele herkomst.

Een voorbeeld: de letter ‘Dalet’

Dalet betekent ‘deur’ en heeft als getalswaarde 4. Hieronder wordt wat dieper ingegaan op de achterliggende symboliek.

Naam

Het gegeven dat een deur open of gesloten kan zijn heeft een grote symbolische betekenis. In het boek ‘Verborgen taal van symbolen’ staat geschreven: “De deur is een obstakel waardoor alleen ingewijden (zij die de sleutel hebben) kunnen gaan.” Maar wat is het waar die ingewijden toegang tot zouden hebben? En wat is die sleutel? Misschien heeft Shoshannah Cohen een antwoord hierop. Zij schrijft in haar boek over de kabbala: “De nederigen van geest mogen door de deur van Gods woning binnengaan. De deur zelf, de dalet, is de eigenschap van nederigheid”.

Getalswaarde

Algemeen
Het getal vier wordt geassocieerd met heelheid en voltooiing, denk maar aan:

  • de vier windrichtingen;
  • de vier elementen (aarde, water, lucht en vuur);
  • de vier seizoenen;
  • de vier levensfasen van de mens.

Het vierkant is een geometrische vorm waarin het getal vier duidelijk tot uitdrukking komt. Het staat voor stabiliteit en de fysieke werkelijkheid.

Het vierkant staat voor stabiliteit en de fysieke werkelijkheid.

Specifieke bijbelse/Joodse associaties
Het getal vier kan verder geassocieerd worden met de vier aartsmoeders uit de bijbel: Sara, Rebekka, Rachel en Lea; de vier glazen wijn bij de seider, de vier voeten van de goddelijke troon: Abraham, Isaäc, Jacob en David, de vier letters van Gods naam יהוה (JHWH).

Vorm

De vorm van deze letter is een symbolische weergave van een deur. Dit kan uitgebeeld worden door een variatie van de Uttanasana uit te voeren (zie onderstaande afbeelding).

De letter Dalet (links) en de bijbehorende yogahouding (rechts).

Een volledige beschrijving van de Dalet Houding staat op het oefeningen gedeelte van deze website.

Boek over Aleph-Bet yoga

Er is een boek gepubliceerd over deze benadering van yoga. Hieronder staan de boekgegevens vermeld:

Steven A. Rapp
Aleph-Bet Yoga, Embodying the Hebrew letters for physical and spiritual well-being
ISBN 1580231624

_________________________________________

Geraadpleegde literatuur


Bartlema, R. Mystiek van de Hebreeuwse letters. 4e druk, Utrecht, 2011.


Cohen, S. Kabbala, Wijsheid en adviezen van de Boom des Levens. Hoevelaken, 2005.


Fontana, D. Verborgen taal van symbolen, magie, beeld en betekenis. Kerkdriel, 2005.

Print Friendly, PDF & Email
Share