Geluk als gewoonte

In dagblad Trouw van zaterdag 18 augustus 2012 stond een interview met de Vietnamese boeddhistische monnik, zenmeester en schrijver Thich Nhat Hanh1. Dit is de man die het begrip mindfulness introduceerde in het Westen. In Frankrijk heeft hij zijn eigen kloostergemeenschap Plum Village.

Thich Nhat Hanh deed in het interview een aantal interessante uitspraken.

Over het lijden zei hij: “Honger heb je nodig om met plezier iets te eten. Zo is geluk te herkennen tegen de achtergrond van lijden. Omdat ik de oorlog in Vietnam heb meegemaakt, koesterde ik het stoppen van het doden enorm. Je moet niet te bang zijn voor het lijden. Je moet het kunnen aanraken om geluk beter te waarderen.”

De zenmeester wijst erop dat geluk niet als iets groots gezien moet worden. Het zit juist in kleine dingen. Geluk is volgens hem een gewoonte die je je eigen kunt maken, net als tandenpoetsen.

Ik denk dat Thich Nhat Hanh bedoelt dat geluk meer van je innerlijke houding afhangt dan van uiterlijke omstandigheden. En dat je door middel van mindfulness die ‘gelukshouding’ stukje bij beetje kunt ontwikkelen.

Veelzeggend is dat de zenmeester de interviewster aanraadt de lotusbloem in de vijver te interviewen. Die heeft volgens hem een hoop te vertellen. (De lotusbloem symboliseert zuiverheid.) Thich Nhat Hanh zegt over deze bloem:

“Vieze modder brengt een schitterende lotus tot bloei. Geluk hangt van jou af.”

_________________________________________

1Beek, Marije van, ‘Geluk is een gewoonte’, Trouw 18 augustus 2012.

Print Friendly, PDF & Email
Share