De Ervaarbare Adem

Bij veel ademoefeningen wordt de adem bewust gestuurd. Een voorbeeld hiervan is de ‘Vierkante Adem’. Bij deze oefening laat je de inademing, het vol zijn, de uitademing en het leeg zijn even lang duren. Met dit soort oefeningen kun je rechtstreeks invloed uitoefenen op je gemoedstoestand en je energiehuishouding.

Er is echter ook een andere benaderingswijze mogelijk; je kunt de aandacht op de adem richten zonder de adem te sturen. Lees verder

Share

Samskara’s

Vrijwel iedereen houdt er één of meer gewoonte(n) op na waar hij/zij best van af zou willen, omdat die gewoonten problemen veroorzaken. In de yogaleer wordt gesteld dat gewoonten voortkomen uit samskara’s. Samskara’s zijn zowel de indrukken die je in je leven opdoet, als aangeboren neigingen waarmee je behept bent. Lees verder

Share

Eerste Edele Waarheid: Er is lijden

We maken allemaal wel moeilijke en onaangename dingen mee in het leven en als alles goed gaat, dan beseffen we ergens allemaal wel dat dat niet altijd zo hoeft te blijven. Zo is het leven nu eenmaal.

Het feit dat het leven zo is roept echter onlustgevoelens op zoals onbehagen, onvrede, frustratie, angst en weerstand. Als we geconfronteerd worden met moeilijkheden zijn die gevoelens heel duidelijk aanwezig, maar wanneer alles goed gaat dan sluimeren ze ergens op de achtergrond (vaak zijn we er dan niet eens van bewust, maar ze bepalen wel in hoge mate het gedrag). Dit is wat Boeddha ‘lijden’ noemt.  Lees verder

Share

Het Leven en de Leer van Boeddha

Gautama Boeddha, de stichter van het boeddhisme, werd zo’n 2500 jaar geleden als prins Siddharta in het noorden van het huidige India geboren. Als koningszoon leidde hij een leven van luxe en weelde. Siddharta ging echter steeds meer met bepaalde levensvragen worstelen. Dit bracht hem er uiteindelijk toe het paleis te verlaten om een leven van armoede, zelfkastijding en strenge spirituele oefeningen te leiden. Lees verder

Share

The Tao of Kung Fu

“Development of the mind can be achieved only when the body has been disciplined. To accomplish this, the ancients have taught us to imitate God’s creatures. From the crane, we learn grace and self-control. The snake teaches us suppleness and rhythmic endurance. The praying mantis teaches us speed and patience. And from the tiger we learn tenacity and power. And from the dragon we learn to ride the wind. All creatures, the low and the high, are one with nature. If we have the wisdom to learn, all may teach us their virtues.” 1

Omdat de meeste Westerse yogabeoefenaren zich niet kunnen en/of willen terugtrekken uit de wereld, zullen zij moeten leren hoe ze te midden van alle spanningen en conflicten toch innerlijke vrede kunnen bewerkstelligen. Daarom is de filosofie achter de Oosterse vechtkunsten zo waardevol voor yogabeoefenaren. Lees verder

Share

Ideogrammen

Het Chinese schrift is gebaseerd op ideogrammen. Een ideogram moet niet verward worden met een pictogram. Want waar een pictogram het uiterlijke aspect van een voorwerp weergeeft, is een ideogram de schematische weergave van de denkbeelden (ideeën) die met het voorwerp geassocieerd worden1. Het Chinese schrift heeft een lange geschiedenis. Een van de vroegste vormen ervan wordt het Klein Zegelschrift genoemd.

Lees verder

Share

Bodymind

Het stof-geest probleem houdt denkers al eeuwenlang bezig. Sommige wetenschappers beweren dat de geest slechts een bijproduct is van fysiologische processen in de hersenen. Bepaalde spirituele leraren onderwijzen juist het tegenovergestelde, namelijk dat het lichaam verdichte geest is. Wie heeft er gelijk? Het laatste woord erover zal nog lang niet gezegd zijn.

Lees verder

Share

De Vier Vormen van Yoga

Ook al ervaar je jezelf als een op zichzelf staand individu, feitelijk ben je één met God. En aangezien dit voor alles en iedereen geldt, ben je dus ook één met alles wat er bestaat. De oorspronkelijke bedoeling van yoga is dat je leert dat te beseffen. Globaal bestaan er vier yogavormen waarmee je dit besef van eenheid kunt cultiveren:

  • bhakti-yoga;
  • jnana-yoga;
  • karma-yoga;
  • raja-yoga.

Lees verder

Share