Ligtorsie

Bij deze oefening maak je een torsie in rugligging. Het is een ‘passieve’ oefening, in die zin dat je de zwaartekracht het werk laat doen en niet actief spieren inspant om in de eindhouding te komen.

Uitvoering

  1. Ga liggen, leg de ellebogen ter hoogte van de schouders op de grond, de armen zijn parallel aan het hoofd. Til het rechterbeen op: het bovenbeen staat verticaal, het onderbeen is parallel aan de grond (a). Adem diep in.
  2. Adem uit en laat het gebogen rechterbeen naar links zakken, het bekken draait mee, hierdoor rug ligt gedraaid. Geef het been over aan de zwaartekracht. Voel de draaiing in de rug. Let erop dat de ellebogen en de schouders op de grond blijven (b). Je hoeft het hoofd niet te draaien in deze oefening. Als je ervoor kiest dit toch te doen, draai dan het hoofd naar rechts. Adem even in deze houding door.
  3. Kom weer uit de houding terug. Je bent weer in positie (a).

Doe de oefening daarna voor de andere kant. (lees in bovenstaande beschrijving ‘links/linkerkant’ waar ‘rechts/rechterkant’ staat en vice versa).

Baten

Dergelijke ‘passieve’ torsies in rugligging zijn zeer rustgevend. Spanningen in de rug komen los.

Print Friendly, PDF & Email
Share